Podmienky prenájmu áut


AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM VOZIDLA?

Fyzická osoba:

 • občiansky preukaz/cestovný pas
 • vodičský preukaz ktorého držiteľom ste minimálne 2 roky
 • minimálny vek vodiča je 20 rokov

Právnická osoba:

 • platný výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
 • zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba

KAUCIA ZA KONKRÉTNE VOZIDLO JE PODĽA DOHODY, OD 250 €.


ČO VŠETKO ZAHŔŇA CENA ZA PRENÁJOM VOZIDLA?

 • - kompletné zákonné a havarijné poistenie v celej EÚ
 • - pneumatiky podľa sezóny
 • - dialničná nálepka v SR
 • - výmenu vozidla v prípade poruchy
 • - asistenčné služby 24h
 • - pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky
 • - náplne okrem pohonných hmôt
 • - služby spojené s prípadnou likvidáciou poistnej udalosti
 • - bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo